Nieuws

SOVON kartrekker van ‘ambitietafel 10-14 onderwijs’

SOVON kartrekker van ‘ambitietafel 10-14 onderwijs’

Op donderdag 20 juni vond in Koel310 in Alkmaar de laatste ‘ambitietafel’ plaats over actuele thema’s op de lokale en regionale onderwijsagenda. De ambitietafels zijn een initiatief van de gemeente Alkmaar. Eerder dit schooljaar was SOVON nadrukkelijk betrokken bij de ambitietafel ‘0-25’, over het belang van een hechte doorlopende leerlijn en doorstroom van kinderen, jongeren en jongvolwassenen door de diverse stappen in de onderwijs- en zorgketen. In de strategische koers van SOVON vormt het versterken van deze doorlopende leerlijn, in samenwerking met andere partners in de keten, een belangrijk speerpunt. Als vervolg op de ambitietafel 0-25 was SOVON op 20 juni kartrekker van een bijeenkomst over ’10-14 onderwijs’, waarin de specifieke doelgroep van leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar centraal stond. Tijdens deze laatste ambitietafel van dit schooljaar hebben diverse actuele initiatieven op het vlak van 10-14 onderwijs, waaronder het ‘Intermezzo’-programma van het Murmellius Gymnasium, zich aan de ruim 70 aanwezige belangstellenden gepresenteerd. Intermezzo biedt leerlingen die uitgeleerd zijn op de basisschool, maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs, de kans om zich in een ‘tussenjaar’ goed voor te bereiden op de stap naar de middelbare school. Aan de hand van de gepresenteerde voorbeelden is met de deelnemers aan de ambitietafel van gedachten gewisseld over de vraag hoe het aanbod voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14, verder kan worden versterkt. De middag werd ingeleid door Lenie van Lieverloo, landelijk expert op het gebied van 10-14 onderwijs.

 

< Terug naar overzicht
Top