Nieuws

Informatie organisatie Ambitietafel 10-14 jaar

Ambitietafel 10-14

Ieder schooljaar organiseert de gemeente Alkmaar een aantal ‘ambitietafels’ rond actuele thema’s in het onderwijs. SOVON neemt actief deel aan deze initiatieven. In een eerder nieuwsitem op onze website deden we al verslag van de recente ambitietafel ‘0-25’ waarin we samen met andere deelnemers van gedachten hebben gewisseld over mogelijkheden om de zgn. ‘doorlopende leerlijn’ voor kinderen en jongeren te verstevigen. Op 20 juni aanstaande vindt een volgende ambitietafel plaats rond leerlingen in de ‘puberleeftijd’ 10 tot 14 jaar. SOVON is trekker van deze ambitietafel. Het ontwikkelen van aanbod voor leerlingen in de leeftijdsgroep 10 tot 14 is één van de speerpunten in ons strategisch beleidsplan 2019-2022. In de bijeenkomst van 20 juni worden verschillende initiatieven op dit vlak van SOVON en andere organisaties gepresenteerd en wordt verkend welke aanvullende inspanningen denkbaar zijn om leerlingen van 10 tot 14 jaar nog beter en gerichter te begeleiden en ondersteunen. De middag wordt begeleid door Lenie van Lieverloo, landelijk expert op het thema 10-14 onderwijs. Voor meer informatie en aanmelden, zie bijgaande uitnodiging.

< Terug naar overzicht
Top