Nieuws

Minister Slob bezoekt de regio

Op 3 april bracht minister Arie Slob onze regio. Ruim 60 ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen (waaronder SOVON) en gemeenten vanuit de zes samenwerkingsverbanden in Kennemerland gingen met hem in gesprek over de vraag hoe we het passend onderwijs samen op een nog hoger plan kunnen brengen. Tijdens het bezoek stonden drie vragen centraal:

    • Wat hebben de samenwerkingsverbanden nodig om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed kan ontwikkelen en zijn talenten optimaal kan benutten?
    • Wat hebben de scholen nodig om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat ze voor hun ontwikkeling en talenten nodig hebben?
    • Wat kan het ministerie doen? Wat heeft het ministerie nodig om de regio’s in hun opdracht te versterken?
    • Minister Slob bezoekt dit voorjaar in totaal zes regio’s: Oost-Groningen, Oosterschelde, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven/Helmond/De Kempen en Kennemerland. Met zijn aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil de minister werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen zelf passend onderwijs in hun eigen omgeving kunnen vormgeven.
< Terug naar overzicht
Top