Nieuws

SOVON maakt werk van doorlopende leerlijn

Net als in 2018 levert SOVON een bijdrage aan de ‘ambitietafels’ die de gemeente Alkmaar organiseert en waarin met partijen in en om het onderwijs in de regio, de krachten worden gebundeld op complexe thema’s. Dit jaar gaat het onder meer om de doorlopende leerlijn: hoe kunnen de organisaties die betrokken zijn bij kinderen in verschillende levensfases, nog beter samenwerken om hen soepel en succesvol te laten doorstromen van de ene naar de andere fase? Tijdens de ambitietafel ‘0-25’ op 11 april 2019 staat de doorlopende leerlijn in de meest ruimte zin van het woord centraal. Forte Kinderopvang, SOVON, csg Jan Arentsz, Horizoncollege en ondernemer Epahs staan met belangstellenden stil bij het ideale ontwikkelpad van kinderopvang tot arbeidsmarkt en proberen met hen te komen tot een gezamenlijke ambitie en acties. Tijdens de ambitietafel ’10-14’ op 21 juni 2019 wordt ingezoomd op de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs en manieren om die te vergemakkelijken en beter te ondersteunen. Eén van die manieren is de zgn. ‘tienerschool’, waarin kinderen in de leeftijd 10-14 gezamenlijk onderwijs volgen. SOVON, Ronduit, het Samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland en Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland gaan op 21 juni met aanwezigen in gesprek over de kansen en mogelijkheden op dit terrein.

< Terug naar overzicht
Top