Nieuws

Inductie-arrangementen voor startende docenten

Inductiearrangementen voor startende docenten

Van mei 2018 tot voorjaar 2019 is op 7 van de 9 scholen van SOVON gewerkt aan de ontwikkeling van driejarige ‘inductiearrangementen’ voor startende docenten. Doel van deze arrangementen is om docenten die starten bij SOVON, een tijd lang gericht te begeleiden en coachen zodat zij sneller en effectiever aansluiting vinden bij het onderwijs op onze scholen. Bij het ontwikkeltraject heeft SOVON begeleiding gehad van het project ‘Frisse Start’ (Project begeleiding Startende Leraren Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SOVON, via bmo@sovon.nu.

< Terug naar overzicht
Top