Nieuws

Jaarverslag SOVON 2018

Het jaarverslag van SOVON over 2018 is beschikbaar. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel, het bestuursverslag, leggen we verantwoording af over (onder meer) onze onderwijsresultaten en over belangrijke ontwikkelingen op het vlak van bestuur, organisatie en personeel. Het tweede onderdeel, de jaarrekening, bevat onze verantwoording over de financiële resultaten van SOVON over het jaar 2018.
Jaarverslag SOVON 2018

< Terug naar overzicht
Top