Nieuws

Kwartaalrapportage SOVON april-juni 2019

Tweede kwartaalrapportage 2019 beschikbaar

Onlangs is de kwartaalrapportage op stichtingsniveau over de periode april t/m juni 2019 afgerond. Via de kwartaalrapportages verantwoordt SOVON zich richting de externe belanghebbenden over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen binnen de stichting en haar scholen op onderwijskundig, financieel, strategisch, organisatorisch en facilitair terrein. De kwartaalrapportages komen drie maal per jaar uit, te weten over de periodes januari t/m maart (verschijnt in mei), april t/m juni (verschijnt in verband met de zomervakantie in september/oktober) en juli t/m september (verschijnt in november). De maanden oktober t/m december worden meegenomen in het jaarverslag, dat altijd in het voorjaar verschijnt. De kwartaalrapportage april t/m juni is te lezen via onderstaande link. KwartaalrapportageSOVONapriltotenmetjuni2019.pdf

 

< Terug naar overzicht
Top