Nieuws

Kwartaalrapportage SOVON januari-maart 2019

Kwartaalrapportage SOVON januari-maart 2019

SOVON verantwoordt zich over de prestaties van de stichting en haar scholen via het jaarverslag en via kwartaalrapportages. Het jaarverslag over 2018 verschijnt binnenkort. De kwartaalrapportage over de maanden januari tot en met maart 2019 is intussen beschikbaar. Ook in deze tweede editie van de kwartaalrapportage belichten wij de stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het gebied van ons onderwijs, het personeelsbeleid, de financiën, huisvesting en facilitaire zaken en de voortgang van ons strategisch beleidsplan 2019-2022. De kwartaalrapportage treft u bijgaand aan.

Kwartaalrapportage SOVON januari-maart 2019

< Terug naar overzicht
Top