Nieuws

Berger Scholengemeenschap start proef met ‘jongerenrechtbank’

De Berger Scholengemeenschap start een proef met een zgn. ‘jongerenrechtbank’. Gedachte daarachter is dat via toepassing van ‘herstelrecht’ op school, jongeren in plaats van ‘straffen’ beter lering trekken uit ongewenst gedrag. Het concept wordt op onze school rsg Wiringherlant al langere tijd met succes gehanteerd. In de Alkmaarsche Courant van 12 april wordt rector Elly Kamminga van de Berger Scholengemeenschap geïnterviewd over de proef, zie bijgaand het artikel.

Start proef jongerenrechtbank BSG

< Terug naar overzicht
Top