Nieuws

SOVON zet in op versterking techniekonderwijs

Samen met andere besturen in de regio Noord-Kennemerland en in de regio Kop van Noord-Holland, heeft SOVON de afgelopen maanden werk gemaakt van een subsidieaanvraag richting het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de regeling ‘Sterk techniekonderwijs’. Met deze regeling stelt het ministerie geld beschikbaar om het vmbo-techniekonderwijs te versterken. In de aanvragen waarin SOVON participeert, wordt een mix van maatregelen op het gebied van onder andere onderwijsvernieuwing, aanschaf van innovatieve onderwijsmiddelen (zoals een ‘robotarm’) en deskundigheidsbevordering van medewerkers voorgesteld. In de Alkmaarder Courant van 15 april verscheen een artikel over de aanvraag van SOVON en andere besturen in Noord-Kennemerland – het zgn. ‘Techniekpact’; zie bijgaand het artikel.

SOVON techniekonderwijs

< Terug naar overzicht
Top