Senior afdelingsleider havo/vwo

Omvang:  0,8 - 1,0 fte
Soort aanstelling: regulier, bij wijze van proef. Na gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband
Periode: 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020
Bijzonderheden: een assessment maakt deel uit van de procedure

Als senior-afdelingsleider havo/vwo (leerjaar 2 en hoger) ben je primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de innovatie van het onderwijs en de uitvoering van integraal personeelsbeleid binnen jouw afdeling. Je verricht je werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de rector. De rector en de plaatsvervangend rector vormen samen met de (senior-)afdelingsleiders de schoolleiding. Van daaruit ben je betrokken bij de ontwikkeling van de school en afdelingsoverstijgende zaken.

De senior-afdelingsleider die wij zoeken weet de medewerkers in het havo/vwo te motiveren en te inspireren en kan hen aansturen en verbinden in het proces van verandering waarin de school zich bevindt. Speerpunten voor de komende jaren zijn o.a. de pedagogisch-didactische ontwikkeling; de verdere ontwikkeling van de tto-afdeling en onderzoekend leren.

Uit je curriculum vitae en je portfolio blijkt dat je:

 • affiniteit en ervaring hebt met het havo/vwo;
 • affiniteit met tto en internationalisering;
 • ervaring hebt met het aansturen van veranderprocessen;
 • in staat bent om de medewerkers actief te betrekken bij en te motiveren voor het realiseren van de in het schoolplan beschreven onderwijsontwikkeling;
 • kennis hebt van de profielen en exameneisen in het havo en vwo
 • planmatig en resultaatgericht kunt werken;
 • goed kunt samenwerken;
 • beschikt over een 1e of 2e graad lesbevoegdheid;
 • oog hebt voor de belangen van leerlingen en ouders;
 • visie hebt op wat leerlingen in hun leerproces nodig hebben
 • beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden

De functie is gewaardeerd conform FUWA VO. Inschaling vindt plaats in schaal 12 (LD) of 13 volgens de CAO-VO op basis van ervaring en gebleken geschiktheid.

Jouw werkomgeving: 
rsg Wiringherlant heeft een breed schoolaanbod van vmbo tot havo/vwo. Er wordt veel aandacht besteed aan het leven en werken in een internationale omgeving waarin Engels de voertaal is. Zo is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen (Engels/Nederlands) en kunnen leerlingen ervaring opdoen via internationale schoolprogramma’s en het netwerk van Global Citizen. In onze beroepsopleidingen maken de leerlingen kennis met eigentijdse beroepen op het gebied van zorg en welzijn, dienstverlening, techniek en technologie. Om een indruk van de school te krijgen verwijzen wij je graag naar https://www.wiringherlant.nl/

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij de heer J.C.M. van Niekerk rector, telefoon (0227) 51 38 30.

Wil je solliciteren?
Dan ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatie en cv) graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 5 juli 2019.

rsg Wiringherlant is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.800 leerlingen en ruim 850 professionals. Wij zijn samen SOVON.

 

SolliciteerTerug naar overzicht

Top