Algemene informatie

Hier vindt u een aantal officiële publicaties, regelingen en protocollen.

Bestuursreglement
Meerjarenbegroting 2024-2028
Jaarverslagen - archief
Leren voor iedereen - onze strategische koers 2023-2027
Integriteitscode 2018

Klokkenluidersregeling
Leerlingenstatuut SOVON 2019-2021
Beleid Sovon mbt sponsoring
Modelcontract sponsoring
Protocol bij aanbesteden
Vrijwillige ouderbijdrage
Sollicitatiecode 
Regeling klachten, bezwaren en beroep

Informatie voor personeel

Hier vindt u actuele openbare informatie voor het personeel van de SOVON-scholen. Personeelsleden kunnen inloggen op Intranet voor uitgebreide informatie.
Neem voor vragen of een toelichting op een specifiek onderwerp contact op met BMO

Links:
CAO VO
Bovenschoolse vertrouwenspersoon

Privacy

SOVON en haar scholen nemen de privacy van leerlingen, ouders, medewerkers, sollicitanten, andere betrokkenen en bezoekers van onze website, zeer serieus. Dat was al zo onder de Wet bescherming persoonsgegevens en dat blijft zo onder de aangescherpte privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Hoe we dat doen, staat beschreven in het Privacyreglement van SOVON. De belangrijkste punten daarvan zijn samengevat in de Privacyverklaring. Voor de incidentele bezoeker van onze website is er het Privacy statement.

Uw vragen, opmerkingen en suggesties over de manier waarop wij met privacybescherming omgaan, zijn zeer welkom. U kunt deze richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van SOVON, via privacy@sovon.nu. Ook een eventuele klacht kunt u daar onder de aandacht brengen.

ANBI

Naam: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON)

Fiscaal nummer: 807895106

Contactgegevens:
Bezoekadres: Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
Postadres: Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar
Telefoonnummer: (072) 567 10 67
E-mailadres: bmo@sovon.nu

BestuurssamenstellingRaad van Toezicht, voorzitter College van Bestuur en College van Schoolleiders

Beleidsplan: Leren voor iedereen - onze strategische koers 2023-2027

Beloningsbeleid: het beloningsbeleid van de SOVON is conform de CAO VO

Doelstelling: bekijk het missie statement van SOVON

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording: zie jaarverslagen

Schoolvakanties 23-24

 • Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
 • Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Schoolvakanties 24-25

 • Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
 • Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2025
 • Tweede Paasdag: maandag 21 april 2025
 • Meivakantie: dinsdag 22 april t/m vrijdag 2 mei 2025
 • Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
 • Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
 • Zomervakantie: maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2025
Top